Strona główna1 » Zwroty
Producenci
Kontakt
  • Terrarex.pl
  • E-mail:sklep@terrarex.pl
  • Telefon609 819 669
    22 673 56 69
    Nie możesz się dodzwonić? Napisz do nas e-mail. Na każdy odpowiemy.
  • Godziny działania sklepupon.- czw. 10.00 - 18.00 ; piątek 10-16

Zwroty

Zwrot towaru - Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentom.
Definicja konsumenta: Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący ze sklepem czynności prawnej (umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu terrarex.pl), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22(1) KC)

1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość w sklepie, ma prawo w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.1) Regulaminu. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
1)      pisemnie na adres: ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa;
2)      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@terrarex.pl lub biuro@terrarex.pl.

2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy umieszczamy poniżej (wystarczy go wydrukować, wypełnić i wysłać do nas) wzór odstąpienia od umowy zawarty jest także w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Wzór formularza odstąpienia od umowy kupujący otrzymuje również w każdej wysyłanej przez sklep wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1)      dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności, od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
2)      dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.      Sklep niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.      Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi kosztami. W przypadku kiedy sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar, chyba że sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar na adres: ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa.

8.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9.      Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

1)      Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
2)      jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3)      w przypadku towaru będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

10.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)      w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2)      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
3)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
4)      w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)      w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)      w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7)      w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
8)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

Formularz odstąpienia od umowy wersja pdf    pobierz
Formularz odstąpienia od umowy wersja .doc  pobierz

W przypadku kiedy masz problem z pobraniem pliku skontaktuj się z nami kontakt@terrarex.pl
Przejdź do strony głównej
Waluta
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...