Strona główna » Polityka prywatności
Producenci
Kontakt

Polityka prywatności


Polityka prywatności - RODO i pliki cookie

Sklep terrarex.pl dostosował się do wymogów RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 
Mamy ich dla Ciebie dobre wiadomości.
Wdrożyliśmy przepisy RODO, aby lepiej i mocniej chronić Twoje dane. Możesz korzystać z wielu nowych praw.
Przygotowaliśmy dla Ciebie przystępne materiały na temat RODO i Twoich praw. Prosimy, zapoznaj się z nimi. Szczególnie polecamy Informator o RODO - zbiór praktycznych informacji o nowych przepisach.

Informator o RODO
Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

RODO – ogólne informacje
RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) zaczniemy stosować od 25 maja 2018 r. Pełna nazwa to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.
RODO zastąpi obowiązującą obecnie ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Jaki jest cel RODO?
RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma darewit.pl Ewa Zwierzchoniewska z siedzibą w Warszawie przy ul. Licealnej 81, operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.terrarex.pl (dalej „terrarex”).

Kto będzie administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych będzie właściciel firmy darewit.pl Ewa Zwierzchoniewska, ul. Licealna 81, 04-424 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym www.terrarex.pl,  bez zakładania konta lub z założeniem konta, wybór należał do Ciebie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez darewit.pl Ewa Zwierzchoniewska?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży zawartej z Tobą, w tym do:
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze strony www.terrarex.pl, w tym dokonywania zakupu w sklepie internetowym www.terrarex.pl;
- zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,  rozwiązywania problemów technicznych;
- realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w sklepie terrarex.pl;
- obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z obsługą złożonego zamówienia.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie wykonania ciążących na właścicielu strony www.terrarex.pl firmie darewit.pl Ewa Zwierzchoniewska obowiązków prawnych, którymi są:
- wystawianie i przechowywania dokumentów sprzedaży i dokumentów księgowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy darewit.pl, właściciela strony www.terrarex.pl,  którym jest:
- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych darewit.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
- prowadzenie analiz strony www.terrarex.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności strony www.terrarex.pl, poprawy działania strony;
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze strony www.terrarex.pl;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży zawartą z Tobą:
- imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon (w przypadku zamówień bez rejestracji, dla osób prywatnych) lub
- pełna nazwy firmy, NIP firmy, adres firmy, email, telefon (w przypadku zamówień bez rejestracji, dla firm) lub
- imię i nazwisko, adres, login, hasło, adres e-mail i telefon (w przypadku zamówień z rejestracją, dla osób prywatnych).
- pełna nazwy firmy, NIP firmy, adres firmy, email, telefon, login i hasło (w przypadku zamówień z rejestracją dla firm)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu www.terrarex.pl. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec darewit.pl właściciela sklepu www.terrarex.pl w stosunku do Twoich danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez darewit.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe, które przekazujesz na stronie sklepu www.terrarex.pl, którym właścicielem jest firma darewit.pl Ewa Zwierzchoniewska udostępniamy podmiotom, które wymagają od nas realizacji wywiązania się z umowy sprzedaży: podmiotom wykonującym usługę przewozu zamówionego towaru (firmy kurierskie, poczta polska), podmiotom, które prowadzą biuro rachunkowe w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych celem dokonania rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną; podmiotom realizującym prawnie uzasadniony interes administratora danych - oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać: podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają nam usługi hostingowe; podmiotom, które współpracują w ramach aktualizacji oprogramowania sklepu terrarex.pl; podmiotom, które współpracują w ramach aktualizacji  oprogramowania do rozliczeń księgowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres wynikających z przepisów o rachunkowości i innych wymaganych prawem w stosunku do administratora danych lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Skarga
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zgoda na przetwarzania Twoich danych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów sprzedaży zawartych w sklepie www.terrarex.pl.
W przypadku, kiedy wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do firmy darewit.pl Ewa Zwierzchoniewska, która jest administratorem i właścicielem sklepu www.terrarex.pl.

Dane kontaktowe:
adres e-mail: sklep@terrarex.pl,
adres pocztowy: ul. Licealna 81, 04-424 WarszawaPolityka prywatności cookie (ciasteczka)
1. Cookie to niewielki plik tekstowy, który może być używany na przykład do gromadzenia
informacji o aktywności na danej stronie internetowej. Niektóre pliki cookie i inne technologie
wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika
strony internetowej. Większość przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawiona na
przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki, aby ciasteczka były
blokowane. Więcej informacji odnośnie cookie pod adresem: Wikipedia

2. Niektóre pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania naszej strony. Jeśli zdecydujesz się je
zablokować niektóre aspekty witryny mogą nie funkcjonować poprawnie.

3. Wykorzystujemy cookie aby zoptymalizować działanie naszego serwisu i do zbierania
anonimowych statystyk.

4. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej
przeglądarki, aby cookies było blokowane.

Zobacz jak wyłączyć tworzenie cookies w przeglądarce:
Opera
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari

Przejdź do strony głównej
Waluta
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu